Bibliografie  

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Achner, M. și Schuller, J. K., Der Hermannstadter Stuhl im Grossfürtenthum Siebenbürgen, (Land der Sachsen), Wien, 1840

Avram, Alexandru, Bucur, Ioan, Stadt Hermannstadt. Die Altstadt / Municipiul Sibiu. Centrul istoric, vol. 5.1.1., Stadt Sibiu / Municipiul Sibiu, Editor Christoph Machat, Köln, 1999.

Avram, Alexandru, Giura, Lucian, Mediaș, Editura Sport - turism, București, 1985.

Avram, Alexandru, Crișan, Vasile, Sibiu - ghid cultural - turistic, Ed. a II-a, Ed. FF Press, București, 1998.

*** Arii naturale protejate în Județul Sibiu, Sibiu, 1996, (colectiv, coord. conf.dr. Constantin Drăgulescu)

*** Anuarul statistic al României, pe anii 1992 și 1998