Județul Sibiu - cadru istoric

Județul Sibiu - cadru istoric

Condițiile naturale favorabile au înscris arealul sibian în spațiul mai larg al antropogenezei. Sunt consemnate urme, mereu mai numeroase, ale omului încă din epoca pietrei cioplite. (Racovița, Șelimbăr, Turnișor, Ocna Sibiului). Cu mult mai frecvente sunt comunitățile umane din perioada neolitică, semnalate pe întreaga arie a județului. Foarte cunoscute și cercetate sistematic sunt stațiunile neolitice de la Ocna Sibiului, Cașolț, Păuca, Șura Mică. Epocile bronzului și fierului, corespunzând formării și dezvoltării culturii și civilizației geto - dacilor, sunt reprezentate în ținutul Sibiului de descoperirile arheologice de la Orlat, Tilișca, Ocna Sibiului, Cașolț, Șura Mică, Gușterița. (Aici s-a descoperit unul dintre cele mai reprezentative depozite europene de bronzuri, datând din jurul anului 1000 Î.Chr.) 

Zona Sibiului a reprezentat un spațiu al conviețuirii daco - romane și de formare a poporului român, ilustrat prin semnificative descoperiri arheologice care atestă continuitatea populației dacice, daco - romane și proto - românești (Șura Mică, Biertan, Gușterița, Cașolț, Micăsasa, Ighiș, Roșia, Bungard, Rășinari, Șaroș, Șeica Mică, Ațel, Șura Mare, Turnu Roșu etc.).